Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Machelen

Op deze website kunt u de openbare agenda, de openbare beslissing en de openbare notulen van gemeente en OCMW terugvinden.

  • Agenda: overzicht van de geplande vergaderpunten, voorafgaand aan de vergadering
  • Verslag: overzicht van beslissingen, na de vergadering

Volgende bestuursorganen worden gepubliceerd

Het raadplegen van informatie is mogelijk via de kalender of via de zoekpagina.

Agenda's, besluiten en verslagen van voor juni 2021 kan je bekijken in het archief.

Audioverslagen
De openbare zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden live uitgezonden en opgenomen.
Het integrale audioverslag is enkele dagen na de zitting beschikbaar en kan je via deze link beluisteren.

Verslagen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
De verslagen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 2020 staan op een aparte pagina overzichtelijk weergegeven.
Klik op volgende link om de verslagen te bekijken

Reglementen en verordeningen
De reglementen en verordeningen van bovenstaande organen vind je terug op deze pagina van onze website: https://www.machelen.be/reglementen

Beleidsdocumenten
De beleidsdocumenten (meerjarenplannen, budgetten, beheersovereenkomsten, deontologische codes, ...) zijn beschikbaar op de pagina Bekendmaking beleidsdocumenten.

Intergemeentelijke samenwerking
Samenwerkingen met andere gemeenten, om gemeenschappelijke doelen te realiseren zijn beschikbaar op deze pagina van onze website: https://www.machelen.be/samenwerkingsverbanden

Besluiten brandweer
De besluitenlijst van het zonecollege en de agenda en besluitenlijst van de zoneraad zijn beschikbaar op deze pagina van onze website: https://vlaamsbrabantwest.be/college-raad/

Omgeving
Openbare onderzoeken en beslissingen inzake omgevingsdossiers zijn beschikbaar op deze pagina van onze website: https://machelen.consultatieomgeving.net/burger

Protocollen en machtigingen
Zijn beschikbaar op deze pagina van onze website: https://www.machelen.be/protocollen-en-machtigingen

Niet gevonden wat je zoekt?
Indien je het gewenste document (beslissing, vergunning, overeenkomst, notulen, ...) niet terugvindt, kan je dit steeds opvragen via ons formulier op de pagina over passieve openbaarheid van bestuur.

Indien je het niet eens bent met een beslissing, kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid.


Voor hulp of extra informatie? secretariaat@machelen.be