Welkom

Op deze website kunt u de openbare agenda’s en verslagen van gemeente Machelen vinden.

  • Agenda: overzicht van de geplande vergaderpunten, voorafgaand aan de vergadering
  • Verslag: overzicht van beslissingen, na de vergadering

Volgende raden worden gepubliceerd

  • College van burgemeester en schepenen (CBS)
  • Gemeenteraad (GR)
  • Vast bureau (VaBu)
  • Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW)
  • Burgemeester (BGM)

U kunt de documenten opzoeken via de kalender of via de zoekpagina.

Archief (voor 1 juni 2021)

College van burgemeester en schepenen (CBS)
- Vast bureau (VaBu)
- Gemeenteraad (GR)
- Raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)


Hulp nodig of vragen? secretariaat@machelen.be